#WiskundePlantyn

Trapezium - 2e graad aso/tso

ABCD is een trapezium waarbij AB en CD evenwijdig zijn. Kies een willekeurig punt E op de zijde BC. Bewijs dat de rechte uit B evenwijdig aan DE en de rechte uit C evenwijdig aan AE elkaar snijden op de zijde AD.
Oplossing

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel
(bekijk de commentaren)