#WiskundePlantyn

Pythagoras (572 v.C. – 500 v.C.)

Als er 1 gelijkheid blijft hangen in het geheugen van een student dan zal het waarschijnlijk wel die van de naar hem vernoemde stelling zijn: a² + b² = c² zijn. ‘Voor een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de rechte zijden is gelijk aan het kwadraat van de schuine zijde’. Pythagoras bewees deze stelling in hét bewijs dat onze leerkrachten onze leerlingenwillen bijbrengen.

Hij is het meest bekend om deze stelling, maar daarnaast haalt hij ook gemakkelijk de geschiedenisboeken omwille van zijn vreemde ideeën. Zo mochten zijn leerlingen bijvoorbeeld geen bonen eten aangezien je hier winderig van wordt. Pythagoras dacht immers dat je door winden te laten kostbare levensadem verloor. Hij geloofde ook in reïncarnatie waardoor hij er dan ook voor koos om geen vlees meer te eten.

Mentaal kreeg de man een opdoffer toen hij ontdekte dat de vierkantswortel van 2 niet te schrijven is als een breuk. Hij ontdekte met andere woorden het bestaan van irrationale getallen. Dit was voor hem een klein fiasco omdat hij ervan overtuigd was dat alles te schrijven was als verhoudingen van mooie gehele getallen.

Naast wiskundige was Pythagoras ook filosoof en astronoom. Hij bestudeerde zaken van muziek tot wetgevingen ... Kortom, de stelling die we van hem leren, is slechts het topje van de ijsberg.
 

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel
(bekijk de commentaren)