#WiskundePlantyn

Oppervlakte - 3e graad aso/tso

In een willekeurig punt D van [AC] teken je een evenwijdige met [BC] die [AB] snijdt in E. Nu teken je door E een evenwijdige met [AC] die [BC] snijdt in F. Ten slotte teken je door F een evenwijdige aan  [AB] die [AC] snijdt in G. Wat is de maximumwaarde voor de oppervlakte van de vierhoek DEFG?

Oplossing

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel
(bekijk de commentaren)