#WiskundePlantyn

Onderzoek naar probleemoplossend denken in het bso afgerond

Een kerntaak van wiskundeonderwijs is het bijbrengen van wiskundige geletterdheid om in de maatschappij naar behoren te kunnen functioneren. Voor het beroepsonderwijs ligt hierbij het accent op functionele rekenvaardigheid en wiskundige denkstrategieën.

Beroepsleerlingen moeten namelijk probleemoplossend kunnen denken in concrete beroeps- en maatschappelijke contexten. Dat is echter geen evidentie! Zowel wiskunde in de B-stroom als functionele rekenvaardigheid (in PAV) in bso veronderstellen bepaalde didactische en inhoudelijke competenties om functionele rekenvaardigheid en wiskundige denkstrategieën doelmatig en in levensechte contexten aan te brengen en om beroepsleerlingen voor functionele wiskundige problemen uit te dagen.

Onderzoek KHLeuven afgerond

Binnen School of Education deed de lerarenopleiding KHLeuven onderzoek naar deze problematiek. Het resultaat hiervan is een visietekst, aangevuld met een aantal modules als houvast om in de klaspraktijk in te zetten. Bovendien worden hierrond navormingen georganiseerd.

In dit project onderzocht de KHLeuven welke competenties studenten/leraren nodig hebben om probleemoplossende vaardigheden te stimuleren en effectieve wiskundige denk- en oplossingsmethoden aan te brengen bij beroepsleerlingen.

Het eerste deel van het onderzoek is afgerond en het resultaat is een uitgebreide visietekst. Hierin beschrijft men wat functionele wiskunde in het beroepsonderwijs moet zijn en hoe domeinspecifieke kennis, wiskundige denkstrategieën, contexten en wiskundige verbeelding hierin een rol spelen. 

Van daaruit werd duidelijk welke de nodige competenties zijn voor studenten/leraren wiskunde in het  beroepsonderwijs.

Didactische modules

In het tweede deel van dit project worden op basis van deze visie twee didactische modules uitwerkt:

  • één voor wiskundedoelen specifiek in de B-stroom
  • één voor geïntegreerde wiskundige doelen in het bso

Het is de bedoeling om dit ontwikkelwerk te integreren in de bestaande curricula van de betrokken lerarenopleidingen en in het professionaliseringsaanbod voor leraren in B-stroom en bso.

http://www.khleuven.be/
 

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel
(bekijk de commentaren)