#WiskundePlantyn

"Meetkunde"

 • Meetkunde A-stroom

  02/12/2015Toon aan dat het paarse oppervlak gelijk is aan de som van de gele oppervlaktes.
 • Een meetkundig probleem - A-stroom

  03/11/2014In een rechthoekige driehoek ABC met rechte hoek in A beschouwt men op de schuine zijde de punten D en E zodat |AC| = |CD| en |AB| = |BE|.
 • Tijd voor meetkunde

  10/06/2014Het is altijd leuk om een interessant weetje aan iets nuttigs te kunnen linken. Dat was het idee van de maker van dit gadget.
 • Omgeschreven cirkel van een driehoek - 1ste en 2de graad

  26/02/2014Bepaal de omtrek van een gelijkzijdige driehoek waarvan de oppervlakte van de omgeschreven cirkel gelijk is aan 12π.
 • Meetkunde en stelsel van vergelijkingen: is dit mogelijk? - 2e graad

  13/02/2014Bereken de waarde van x en y op basis van de gegevens op de tekening.
 • Meetkunde - 2e graad aso

  06/01/2014Vierhoek OGLT is een rechthoek en de driehoek ILT is rechthoekig. Bereken de oppervlakte van het gekleurde gebied met de gegevens op de figuur tot op 0,01 cm² nauwkeurig.
 • Een geheeltallige driehoek - 1e en 2e graad aso en tso

  26/11/2013Een geheeltallige driehoek is een driehoek waarvan de lengtes van de zijden gehele getallen zijn. Hoeveel gelijkbenige geheeltallige driehoeken bestaan er met omtrek 113?
 • Gelijkbenige driehoeken - eerste graad A-stroom

  12/06/2013Bereken FG