#WiskundePlantyn

Academici willen dat alle kinderen leren programmeren op school

Als we willen dat alle jongeren de huidige snelle technologische evolutie kunnen volgen, en als we voldoende jongeren willen motiveren om nieuwe technologie te creëren, moeten onze jongeren informaticavaardig worden. Informaticavaardigheid gaat verder dan louter het gebruik van computers, en houdt ook in dat de jongere moet begrijpen hoe computers en software intern werken. Om dit te realiseren zijn nieuwe, ambitieuze eindtermen en leerplannen broodnodig, alsook goed opgeleide leerkrachten en een goede infrastructuur.

Dit zijn, in een notendop, de conclusies van een uitgebreid rapport van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Kunsten en Wetenschappen (KVAB) en van de jonge Academie. Academici uit zowat alle wetenschappelijke disciplines, onderwijsdeskundigen en actoren uit de bedrijfswereld dringen daarin unaniem aan op dringende actie.

Zij pleiten voor een basisvorming informaticawetenschappen in het basis- en secundair onderwijs als wetenschappelijk vormende discipline, te vergelijken met de wiskunde en de fysica. Daarop moet dan in specifieke STEM-richtingen voortgebouwd worden.

Informaticawetenschappen reiken een specifieke manier van probleemoplossend denken aan, computationeel denken, die aan sneltempo in de onderwijscurricula van de ons omringende landen geïntegreerd wordt. Ook in Vlaanderen is er een groot enthousiasme bij kinderen en leerkrachten, en bijgevolg een hele waaier aan initiatieven. Deze worden mogelijk gemaakt door een bijzonder groot en actueel aanbod van goedkoop en toegankelijk didactisch materiaal. Alle elementen zijn dus voorhanden om informaticawetenschappen snel in ons leerplichtonderwijs te integreren.

Voorzitters van de werkgroep zijn prof. dr. ir. Giovanni Samaey, KU Leuven en Jonge Academie, en dr. ir. Jacques Van Remortel, KVAB/KTW

Meer weten?

Lees een opiniebijdrage van beide voorzitters.

Het volledige standpunt kan u hier vinden.

Jonge Academie en de KVAB houden een studienamiddag, waarop het rapport voorgesteld wordt, op 29 april. Klik hier voor meer info en om in te schrijven.

 

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel
(bekijk de commentaren)