#WiskundePlantyn

"Getallenleer"

 • Som der cijfers - 2e & 3e graad aso/tso

  02/05/2017Definiëren we voor een natuurlijk getal n de waarde s(n) als de som van de cijfers van n.
 • Tien opeenvolgende natuurlijke getallen - 2e & 3e graad aso/tso

  28/09/2015Toon aan dat elke verzameling van tien opeenvolgende natuurlijke getallen een getal bevat dat onderling ondeelbaar is met de negen andere getallen.
 • Wel of niet deelbaar door 5? - 3e graad aso/tso

  18/11/2014Veronderstel dat a, b en c gehele getallen zijn die niet deelbaar zijn door 5. Bewijs dan dat minstens één van de getallen a² - b², b² - c² en c² - a² wél deelbaar is door 5.
 • Puzzelen met vierkantswortels

  05/06/2014Vervang in de opgave ● door + of ‒ zodat er een gelijkheid ontstaat.
 • Wiskundig spelletje verovert de wereld

  26/03/2014Maar zelden ontketenen spelletjes waar wiskunde achter schuilt een internethype. Gabriele Cirulli lanceerde deze maand echter zo’n zeldzaam geval.
 • Wonderkind Carl Friedrich Gauss

  14/02/2014De Duitse wiskundige Carl Friedrich Gauss was een echt wonderkind. Dit kan je merken aan de snelheid waarmee hij lange sommen uitrekende.
 • Het vermoeden van Goldbach

  19/11/2013Het vermoeden van Goldbach is een van de oudste onopgeloste problemen in de wiskunde: “Elk even getal groter dan 2 kan geschreven worden als de som van twee priemgetallen”.
 • Het getal der engelen

  04/11/2013Door welke bijzondere eigenschap noemen wiskundigen het getal 421 ook wel eens het getal van de engelen?