#WiskundePlantyn

"Driehoeksmeetkunde"

 • Vind de kleinste hoek - 2e graad aso/tso

  02/05/2017In een scherphoekige driehoek waarin alle hoeken een geheel aantal graden meten, is de grootste hoek vijf keer zo groot als de kleinste hoek. Bepaal de kleinste hoek.
 • Trapezium - 2e graad aso/tso

  02/05/2017ABCD is een trapezium waarbij AB en CD evenwijdig zijn.
 • Kerken - 2e & 3e graad aso/tso

  02/05/2017Arne maakt een kaart waarop alle kerken in Vlaanderen worden aangeduid.
 • Hoogtelijnen - 2e & 3e graad aso/tso

  26/10/2015Bewijs dat de driehoek gelijkzijdig is.
 • Een meetkundig probleem - A-stroom

  03/11/2014In een rechthoekige driehoek ABC met rechte hoek in A beschouwt men op de schuine zijde de punten D en E zodat |AC| = |CD| en |AB| = |BE|.
 • Pythagoras (572 v.C. – 500 v.C.)

  22/09/2014Als er 1 gelijkheid blijft hangen bij een student dan is het die van de stelling van Pythagoras. Deze ontdekte ook het bestaan van irrationale getallen en was ook filosoof.
 • Meetkunde - 2e graad aso

  06/01/2014Vierhoek OGLT is een rechthoek en de driehoek ILT is rechthoekig. Bereken de oppervlakte van het gekleurde gebied met de gegevens op de figuur tot op 0,01 cm² nauwkeurig.
 • Een geheeltallige driehoek - 1e en 2e graad aso en tso

  26/11/2013Een geheeltallige driehoek is een driehoek waarvan de lengtes van de zijden gehele getallen zijn. Hoeveel gelijkbenige geheeltallige driehoeken bestaan er met omtrek 113?