#WiskundePlantyn

"Deelbaarheid"

  • Een veelterm met gehele coëfficiënten - 2e & 3e graad aso/tso

    16/11/2015Stel dat a en b twee verschillende gehele getallen zijn en P(a) = b en P(b) = a. Bewijs dat de vergelijking P(x) = x hoogstens één gehele oplossing heeft.
  • Zoektocht - A-stroom

    08/10/2015Over een positief geheel getal n verschillend van 0 en kleiner dan 100 worden de volgende beweringen gedaan.
  • Verdelen in groepjes van drie

    08/10/2013Kan je de verzameling natuurlijke getallen van 1 tot en met 12 verdelen in groepjes van drie getallen waarbij de som van de eerste twee getallen driemaal het derde getal oplevert?