#WiskundePlantyn

Recente artikels

meer artikels
07/03/2013

Doos vouwen - meetkunde 2de graad

07/03/2013 Men deelt vierkante stukken karton uit van 1m op 1m. Als je een kubus kan maken door enkel het karton te vouwen, krijg je deze gevuld met speelgoed. Bereken het volume van de grootste kubus die je kan maken.
06/03/2013

Algebra Touch

06/03/2013 Voor leerlingen met wiskundige problemen: vanaf de basis leert de app wiskunde vaardigheden op te bouwen. Tijdens de les kan je op elk moment je wiskundige opgave ingeven.
06/03/2013

Nascholing op maat: grafische rekenmachine in de klas

06/03/2013 Via het LUCON en T³ Vlaanderen kunnen leerkrachten nascholingen op maat volgen over het gebruik en de integratie van de grafische rekenmachine in de klas.
06/03/2013

Onderzoek naar probleemoplossend denken in het bso afgerond

06/03/2013 KHLeuven deed onderzoek naar probleemoplossend denken in het bso. Het resultaat is een visietekst, aangevuld met een aantal modules om in de klaspraktijk in te zetten.
03/03/2013

Matchmatic Lite

03/03/2013 Het doel van de app is om door één luciferstokje te verplaatsen een juiste wiskundige uitspraak te bekomen. Leerlingen bekomen wiskundig inzicht op een speelse manier.
02/03/2013

Ladder tegen de muur: driehoeksmeetkunde – 2de graad aso

02/03/2013 We willen een muur schilderen waar een konijnenhok van 1m breed en 1m hoog tegen staat. We hebben een ladder van 7m. Hoe hoog kan je de ladder maximaal tegen de muur zetten?
01/03/2013

Geometry Pad

01/03/2013 Deze app is leuk om meetkunde te leren. De app kan vergeleken worden met het programma GeoGebra. Nadat de leerling een constructie gemaakt heeft, kan hij die opslaan als PDF.
Delta Nova
WP+
Nieuwe TOP
Nieuwe Delta-T
Integraal
Uitkomst