#WiskundePlantyn

Recente artikels

meer artikels
02/05/2017

Vind de kleinste hoek - 2e graad aso/tso

02/05/2017 In een scherphoekige driehoek waarin alle hoeken een geheel aantal graden meten, is de grootste hoek vijf keer zo groot als de kleinste hoek. Bepaal de kleinste hoek.
02/05/2017

Trapezium - 2e graad aso/tso

02/05/2017 ABCD is een trapezium waarbij AB en CD evenwijdig zijn.
© Alexander Raths - Fotolia.com 02/05/2017

Tien opeenvolgende natuurlijke getallen - 3e graad aso/tso

02/05/2017 Toon aan dat elke verzameling van tien opeenvolgende natuurlijke getallen een getal bevat dat onderling ondeelbaar is met de negen andere getallen.
© Stillfx - Fotolia.com 02/05/2017

Som der cijfers - 2e & 3e graad aso/tso

02/05/2017 Definiëren we voor een natuurlijk getal n de waarde s(n) als de som van de cijfers van n.
© kudosstudio - Fotolia.com 02/05/2017

Breuken optellen - 2e graad aso/tso

02/05/2017 Moussa heeft een nieuwe regel uitgevonden om breuken op te tellen.
Wikipedia/Michielverbeek 02/05/2017

Kerken - 2e & 3e graad aso/tso

02/05/2017 Arne maakt een kaart waarop alle kerken in Vlaanderen worden aangeduid.
iStockphoto 02/05/2017

Decimale schrijfwijze - 2e graad aso/tso

02/05/2017 Bepaal alle cijfers a, b en c zodat het decimaal getal 0,abc gelijk is aan 1/(a+b+c).
Delta Nova
WP+
Nieuwe TOP
Nieuwe Delta-T
Integraal
Uitkomst