#WiskundePlantyn

Recente artikels

meer artikels
30/08/2017

Workshop Leren programmeren met Lego Mindstorms

30/08/2017 Tijdens deze workshop zal je bijgeschoold worden om met je klas te werken met Lego Mindstorms EV3 en het werkboek.
29/08/2017

Workshop Meer leren met Lego Mindstorms

29/08/2017 Deze workshop is op maat voor wie nieuwe mogelijkheden of projecten wil ontdekken, de basis al beheerst van bouwen en programmeren en klaar is voor een hoger niveau.
© Christian Schwier - Fotolia.com 02/05/2017

Wie wint het spel? - 2e graad aso/tso

02/05/2017 Benthe en Andreas spelen volgend spel: om de beurt plaatsen ze een pion op een leeg vakje op een bord met 25 x 25 vakjes.
02/05/2017

Vind de kleinste hoek - 2e graad aso/tso

02/05/2017 In een scherphoekige driehoek waarin alle hoeken een geheel aantal graden meten, is de grootste hoek vijf keer zo groot als de kleinste hoek. Bepaal de kleinste hoek.
02/05/2017

Trapezium - 2e graad aso/tso

02/05/2017 ABCD is een trapezium waarbij AB en CD evenwijdig zijn.
© Alexander Raths - Fotolia.com 02/05/2017

Tien opeenvolgende natuurlijke getallen - 3e graad aso/tso

02/05/2017 Toon aan dat elke verzameling van tien opeenvolgende natuurlijke getallen een getal bevat dat onderling ondeelbaar is met de negen andere getallen.
© Stillfx - Fotolia.com 02/05/2017

Som der cijfers - 2e & 3e graad aso/tso

02/05/2017 Definiëren we voor een natuurlijk getal n de waarde s(n) als de som van de cijfers van n.
Delta Nova
WP+
Nieuwe TOP
Nieuwe Delta-T
Integraal
Uitkomst